เชิญประชุม หัวหน้าสาขาวิชา สังกัดภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่องกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2555       ร่วมเสนอชื่ออาจารย์ เพื่อรับรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์       สถาบันนานาชาติญี่ปุ่นได้เสนอทุนวิจัยประจำปีการศึกษา 2555 ให้แก่นักวิชาการและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคง        เชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช.       รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 6 ติดต่อรับได้ที่ ห้องภาควิชาศิลปศาสตร์ อาคารเรียนรวม (เอกสารมาถึง11มิย.55)       กำหนดการพระทานเพลิงศพคุณพ่อสหัส หาญสินธุ์ (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์) วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม       รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 5 ติดต่อรับได้ที่ ห้องภาควิชาศิลปศาสตร์ อาคารเรียนรวม (เอกสารมาถึง11มิย.55)       เชิญคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุม วันที่ 7 มิย. 2555        เชิญคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555       เชิญคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ทุกท่านเข้าร่วมประชุม วันที่ 5 มิย. 2555      
  E-book
  อ.ศุภรา บาเลนไทนน์
  จรรยาบรรณ
  แผ่นพับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  แผ่นพับจรรยาบรรณนักวิจัย
  แบบสอบถาม
  แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
  แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
  แบบสำรวจความต้องการการบริการวิชาการแก่ชุมชน
  เกี่ยวกับภาควิชา
  ผู้บริหารภาควิชาศิลปศาสตร์
  ยุทธศาสตร์ภาควิชาศิลปศาสตร์
  เกี่ยวกับภาควิชา
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาขาวิชาภาษาไทย
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  สาขาวิชาสารสนเทศน์ศาสตร์
  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU-Learning
  เค้าโครงการสอนออนไลน์
  ตารางเรียน/ตารางสอน
  วารสารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น: การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ : จตุรงค์ ศรีสุธรรม
  การฟื้นฟูสภาพน้ำเสียทางชีวภาพโดยพืช
  การประยุกต์ใช้ประโยชน์ไคตินและไคโตซานในด้านการเกษตร
  การจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
  การประยุกต์ใช้ประโยชน์ไคตินและไคโตซานในด้านการเกษตร
  "เด็กแอลดี " พัฒนาได้
  ทัศนคติของนักท่องเที่ยว
  กลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ในประเทศไทย
  การให้การบริการวิชาการ
  การใช้วิทยุกระจายเสียงเพื่อให้ความรู้เรื่องการลดภาวะโลกร้อน (Global Warming)
  พิธีร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมภาควิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  ศูนย์ให้คำปรึกษา
  ศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ KSU.
  บริการให้คำปรึกษา
  จุดประสงค์การจัดตั้ง
  รายชื่อนักศึกษา ภาควิชาศิลปศาสตร์
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  20
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  249
  เยี่ยมชมปีนี้ :  249
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  65,371
  IP :  54.209.202.123
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

       ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเสนอชื่ออาจารย์ เพื่อรับรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน : 1,218)
สถาบันนานาชาติญี่ปุ่นได้เสนอทุนวิจัยประจำปีการศึกษา 2555 ให้แก่นักวิชาการและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคง  (อ่าน : 1,112)
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 6 ติดต่อรับได้ที่ ห้องภาควิชาศิลปศาสตร์ อาคารเรียนรวม (เอกสารมาถึง11มิย.55) (อ่าน : 867)
กำหนดการพระทานเพลิงศพคุณพ่อสหัส หาญสินธุ์ (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์) วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม (อ่าน : 802)
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 5 ติดต่อรับได้ที่ ห้องภาควิชาศิลปศาสตร์ อาคารเรียนรวม (เอกสารมาถึง11มิย.55) (อ่าน : 763)
 
       ข่าวกิจกรรม
เชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. (อ่าน : 1,360)
เชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ...
เชิญคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน : 1,051)
เชิญคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงอาหาร มกส. ...
ภาควิชาศิลปศาสตร์เตรียมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา วันที่ 12 มิถุนายน 2555 (อ่าน : 1,049)
ภาควิชาศิลปศาสตร์เตรียมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชา วันที่ 12 มิถุนายน 2555 ...
 
       ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
เชิญประชุม หัวหน้าสาขาวิชา สังกัดภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่องกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2555 (อ่าน : 819)
เชิญคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุม วันที่ 7 มิย. 2555  (อ่าน : 1,125)
        KSU RSS

ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....